English
簡体中文
繁體中文
한국어
 ngày本語
ภาษาไทย
Indonesia

 

Trung tâm tiếng Nhật

Học viện giáo dục quốc tế Aoyama Trung tâm tiếng Nhật - Sự kiện

Lịch các sự kiện năm 2015

Học viện giáo dục quốc tế Aoyama đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện đa dạng, phong phú. Thông qua các sự kiện này, các thành viên trong lớp sẽ thêm gắn bó, cùng giao lưu với bạn bè Nhật bản, tiếp xúc với nền văn hóa nơi bản xứ và mang lại nhiều trải nghiệm cho bản thân


| năm 2015  | năm 2014  | năm 2013  | năm 2012 |  năm 2011 |
| năm 2010 |

Giao lưu Sự kiện trong trường Trải nghiệm văn hóa Du lịch

 
ngày 19

Ngày học cuối của kỳ tháng 4

Oshaberi Room≪Chi tiết tại đây≫

Ảnh lớp học
ngày 1

ngày 7

Lễ nhập học tháng 7 Lễ nhập học ・giới thiệu kỳ học

Lễ hội Thất Tịch

Oshaberi Room ≪Chi tiết tại đây≫
Sinh viên đã tốt nghiệp Hội thảo về học lên caongày 4ngày 25

Oshaberi Room≪Chi tiết tại đây≫

Du lịch bằng xe buýt

Hội giao lưu sinh viên Nhật Bản

Ngày học cuối của kỳ tháng 7

Cuộc thi ảnh
Ảnh lớp học
ngày 5

ngày 7
Lễ nhập học tháng 10 giới thiệu kỳ học

Lễ nhập học tháng 10 Lễ nhập học
Oshaberi Room ≪Chi tiết tại đây≫

Lễ hội Gaien Ichou (Lễ hội cây rẻ quạt)

ngày 3

ngày 22
Oshaberi Room≪Chi tiết tại đây≫

Tiệc Noel Phần

Ảnh lớp học
ngày 13

Lễ nhập học tháng 1

Kakizome – Khai bút đầu năm

Hội thủ công mỹ nghệ

Hội truyện cười
ngày 3

ngày 12ngày 19
Lễ hội Setsubun – Lễ hội ném đậu

Vòng sơ khảo Cuộc thi hùng biện

Liên hoan nghệ thuật truyền thông của cục Văn hóa

Cuộc thi hùng biện
ngày 16ngày 17

ngày 18
Giờ học ngoại khóa

Lớp sau đại học Du lịch sau khi tốt nghiệp

Hội giao lưu sinh viên Nhật Bản

Lễ tốt nghiệp

▲TOP