Aoyama International Education Institute

English
簡体中文
繁體中文
한국어
Việt
日本語
Indonesia

 

Aoyama International Education Institute กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม (ปี 2010)

ที่Aoyama International Education Institute มีกิจกรรมต่างๆพร้อมอยู่มากมาย โดยสามารถหาประสบการณ์ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งจะทำให้เกิดความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมชั้น ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่น และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

| ปี 2013  | ปี 2012  ปี 2011  ปี 2010 

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน กิจกรรมของโรงเรียน การสัมผัสทางวัฒนธรรม การเดินทาง

 
วันที่3

วันที่5

วันที่7

วันที่30
วันที่12
เปิดภาคการศึกษาเดือนตุลาคม
วันที่16

วันที่17วันที่18
งานแข่งขันตอบคำถาม ※หยุดเนื่องจากแผ่นดินไหว

ชั่วโมงเรียนนอกสถานที่ ※หยุดเนื่องจากแผ่นดินไหว

ห้องศึกษาต่อปริญาตรี ท่องเที่ยวจบการศึกษา ※หยุดเนื่องจากแผ่นดินไหว

พิธีจบการศึกษา

ภาพถ่ายประจำรุ่น

▲TOP