Aoyama International Education Institute

English
簡体中文
日本語
繁體中文
한국어
Việt
Indonesia

 

Aoyama International Education Institute กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม (ปี 2011)

ที่Aoyama International Education Institute มีกิจกรรมต่างๆพร้อมอยู่มากมาย โดยสามารถหาประสบการณ์ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งจะทำให้เกิดความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมชั้น ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวญี่ปุ่น และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

| ปี 2013  | ปี 2012  ปี 2011  ปี 2010 

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน กิจกรรมของโรงเรียน การสัมผัสทางวัฒนธรรม การเดินทาง

 
วันที่23
วันที่24

▲TOP