English
簡体中文
繁體中文
한국어
 ngày本語
ภาษาไทย
Indonesia

 

Trung tâm tiếng Nhật

Học viện giáo dục quốc tế Aoyama Trung tâm tiếng Nhật - Sự kiện

Lịch các sự kiện năm 2013

Học viện giáo dục quốc tế Aoyama đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện đa dạng, phong phú. Thông qua các sự kiện này, các thành viên trong lớp sẽ thêm gắn bó, cùng giao lưu với bạn bè Nhật bản, tiếp xúc với nền văn hóa nơi bản xứ và mang lại nhiều trải nghiệm cho bản thân


| năm 2015  | năm 2014  | năm 2013  | năm 2012 |  năm 2011 |
| năm 2010 |

Giao lưu Sự kiện trong trường Trải nghiệm văn hóa Du lịch

 
ngày 9

ngày 10
Lễ nhập học tháng 10 giới thiệu kỳ học

Lễ nhập học tháng 10 Lễ nhập học
ngày 8

ngày 9

ngày 15

ngày 17

ngày 24

Lễ nhập học tháng 1

Kagamibiraki – Ngày hạ bánh dày

Kakizome – Khai bút đầu năm

Hội thủ công mỹ nghệ

Hội truyện cười

▲TOP