Aoyama International Education Institute

English
簡体中文
繁體中文
한국어
Việt
日本語
Indonesia

 

Aoyama International Education Institute ศึกษาต่อปริญญาโท
มุ่งสู่การเรียนปริญญาโทด้วยคำแนะนำอย่างละเอียดในชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก
!

ในเรื่องของการเตรียมตัวสอบ เช่น แผนวิจัยฯลฯ นั้นย่อมมีแน่นอน และนอกจากนี้ยังสามารถเรียนไปจนถึงการเขียนรายงานและการเตรียมข้อมูลที่จำเป็นหลังจากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

มีการแลกเปลี่ยนกับนักเรียนจากชาติอื่นๆอย่างเต็มที่!
(มีการเข้าร่วมกิจกรรมประจำฤดูกาลและวิชาเลือก)

เนื่องจากมีการให้คำปรึกษาในเรื่องของมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อและข้อมูลการสอบ
จึงขอให้สบายใจได้

 

▲TOP

เนื้อหาการเรียน

▲TOP

หลักสูตรในหนึ่งปี

ข้อมูลข่าวสาร จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับปริญญาโท
พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น เพิ่มเติมคันจิและศัพท์ในระดับนักศึกษามหาวิทยาลัยซี่งจำเป็นต่อการอ่านวิทยานิพนธ์และการเขียน
การอ่าน ฝึกซ้อมสำหรับการอ่านหนังสือเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นบทความยาวซึ่งมีศัพท์ที่เข้าใจยากอยู่เป็นจำนวนมาก
การเขียน เรียนศัพท์,สำนวน,โครงสร้างบทความสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์และรายงาน ฯลฯ
การพูด ฝึกซ้อมโดยสมมติว่าเป็นการรายงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการวิจัย เพื่อที่จะสามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องสาขาวิชาเฉพาะด้านกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้
อื่นๆ แนะนำเกี่ยวกับการฝึกฝนจริง,การสัมภาษณรายบุคคล ฯลฯ ด้วยการใช้ข้อสอบเก่า

▲TOP

ผลงานการศึกษาต่อ

▲TOP

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทนั้นสามารถเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ใช่หรือไม่

เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเข้าเรียนได้ในภาคเรียน เม.ย. หรือ ก.ค.
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าปริญญาโทแนะนำให้เข้ามาเรียนในเดือน เม.ย.

อยากจะเรียนต่อปริญญาโทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแต่ไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้รองรับหรือไม่

เนื่องจากผู้เรียนนั้นต้องการเรียนต่อในวิชาเอกที่แตกต่างกันไป จึงไม่มีการเรียนการสอนสำหรับวิชาเอกของแต่ละคน โดยเป็นหลักสูตรเพื่อสอบเข้าเรียนปริญญาโทซึ่งจะเรียนการทำความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับวิชาเอกของตนและสามารถถ่ายทอดด้วยภาษาญี่ปุ่นได้

ไม่ทราบว่าเรียนต่อปริญญาโทที่ไหนถึงจะดี

ในระยะนี้จะค้นหาโดยใช้อินเตอร์เน็ทเป็นหลัก
และเนื่องจากในหลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทจะมีการแนะนำอย่างเอาใจใส่ในเรื่องของมหาวิทยาลัย(โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนำ)ที่สอดคล้องกับวิชาเอกของตนเอง จึงขอให้สบายใจได้

▲TOP

ความคิดเห็นนักเรียนที่เรียน

  • คุณ Shen Ao (ประเทศจีน,ผู้ชาย)
    ได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากหลักสูตรศึกษาต่อปริญญาโทมากจริงๆครับ ตอนแรกได้เรียนวิธีการเขียนหนังสือแสดงความจำนงค์(Shibouriyuusho)และแผนวิจัย ต่อเนื่องด้วยการฝึกพรีเซนเทชั่นและการเขียนบทความสั้น(Shouronbun) ยิ่งกว่านั้น แผนวิจัยที่ส่งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย(ปริญญาโท)นั้น ทั้งคำศัพท์ที่ใช้ทั้งตรรกะในการเขียนนั้นล้วนสมบูรณ์แบบด้วยการชี้แนะเป็นส่วนตัวจากอาจารย์ รู้สึกว่ามีประโยชน์ทำให้สอบผ่านครับ นอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนสิ่งต่างๆด้วยครับ เช่น การรายงานข่าวและการรายงานเฉพาะทางสาขาวิชา ฯลฯ หนี่งปีสำหรับหลักสูตรศึกษาต่อปริญญาโทนั้นมีเนื้อหาที่ครบถ้วนมากเลยครับ
  • คุณ Zhu Di (ประเทศจีน) (ผู้ชาย)
    ในหลักสูตรศึกษาต่อปริญญาโทนั้นได้เรียนวิธีการเขียนบทความสั้น การรายงาน ผมคิดว่าความสามารถในการเขียนและการพรีเซนท์ได้พัฒนาขึ้นมากเลยครับ จากนี้เมื่อเข้าเรียนในปริญญาโท ก็จะพยายามทั้งในการเรียนและการวิจัยต่อไปครับ ในอนาคตอยากจะทำงานเป็นอาจาย์สอนภาษาญี่ปุ่นครับ

▲TOP