International Education Institute

English
簡体中文
繁體中文
한국어
Việt
日本語
Indonesia

 

Aoyama International Education Institute แนะนำการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

สิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียมก่อนมาประเทศญี่ปุ่น

ที่พัก

【หอพัก】
หอพักแต่ละแห่งตั้งอยู่ในโตเกียวซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน
มีอาหารเช้าและอาหารค่ำ 53,000 เยน +ค่าไฟฟ้า+ค่าโทรศัพท์

จุดเด่นของหอพัก


ค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 91วันขึ้นไป ภายใน 90วัน
ค่าแลกเข้า 53,000 เยน 0 เยน
ค่าปรับปรุง 15,000 เยน 0 เยน
ค่าบำรุงรักษา (รายปี)
3,000 เยน 0 เยน
ค่าหอพัก (※1)53,000 เยน (※2)75,000 เยน
รวม 124,000 เยน 75,000 เยน

※1 จ่ายค่าหอพักล่วงหน้า1เดือน โดยคิดตามจำนวนวันที่ทำสัญญา
※2 รวมค่าไฟฟ้า


KYORITSU INTERNATIONAL FOUNDATION


▲TOP

【อื่นๆ(Guest House、Apartment、Weekly Mansion ฯลฯ)】

Guest House Apartment Weekly Mansion
Raise House
Tokyo Room Finder
 
   


【โฮมสเตย์】
สถานที่โฮมสเตย์: ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง


ข้อดีของการโฮมสเตย์


 ค่าใช้จ่าย
 ค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ 15,700 เยน
 ค่าโฮมสเตย์ พร้อมอาหาร2มื้อ(เช้า,เย็น) ต่อ1คืน 4,725เยน
 ※กรณีพักไม่เกิน7คืน ให้ติดต่อสอบถามเป็นกรณีพิเศษ


 
 TEL: 03-3866-0139
 Email : info@homestay-in-japan.com

▲TOP

สิ่งจำเป็นที่ต้องทำทันที่เมื่อมาถึงประเทศญี่ปุ่น

การลงทะเบียนพำนักอาศัย

ผู้ที่ทำบัตรพำนักอาศัย(Resident Card)ที่สนามบินแล้ว หลังจากที่มีที่พักแล้วจะต้องนำบัตรพำนักอาศัย(Resident Card)ไปแจ้งที่อยู่กับ ณ สำนักงานเขตที่ตนพักอาศัย ภายใน14วัน


ข่าวสารที่ว่าการเขต

ข่าวสารที่ว่าการเขตซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนเราอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีสาขาอยู่ตามเขตต่างๆ แต่การลงทะเบียนครั้งแรกสามารถยื่นเรื่องที่ที่ว่าการนี้ได้ ทั้งนี้มีบางเขตที่ไม่มีฝ่ายดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติ ดังนั้นก่อนที่จะไปติดต่อขอให้ตรวจสอบให้ดี


การประกันสุขภาพประชาชน

ผู้ที่ถือวีซ่าพำนักอาศัยตั้งแต่1ปีขึ้นไปมีหน้าที่ที่จะต้องไปยื่นขอทำเรื่อง ในกรณีของนักเรียนที่ไม่มีรายได้นั้นจะได้รับส่วนลดค่าประกัน ยกเว้นในกรณีทันตกรรม ฯลฯ นั้น *ประกันนักเรียนไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนเข้าร่วมการทำประกันสุขภาพประชาชนให้ได้ ทางประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้70% โดยที่ผู้ทำประกันจะจ่ายให้โรงพยาบาลเพียงแค่30%เท่านั้น และนอกจากนี้โรคที่พบมากที่สุดนั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับฟัน ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนเข้าร่วมทำประกันให้ได้ และจะเป็นการสะดวกถ้าถือโอกาสในการไปขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติแล้วทำประกันสุขภาพประชาชนควบคู่กันไปด้วย ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการทำประกันประชาชนได้ ทั้งนี้ค่าประกันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละเขต ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่เดือนละ500เยน

*ประกันนักเรียน
ทางโรงเรียนจะมีการทำประกันให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งจะจ่ายเงินประกันให้ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยร้ายแรง(ไม่ครอบคลุมโรคที่เป็นมาจากประเทศของตนเอง)ฯลฯ อนึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้น ในตอนแรกนักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองไปก่อน หลังจากนั้นจึงนำใบเสร็จมารับค่าประกัน ดังนั้นจึงขอให้ให้ความระมัดระวังกับเรื่องการรับเงินภายหลังและความสำคัญของใบเสร็จให้ดี
⇒ข่าวสารโรงพยาบาล ดูที่นี่


การเปิดบัญชีธนาคาร

สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติ
 1.บัตรประจำตัวที่ติดรูปถ่ายพร้อมทั้งแสดงที่อยู่
 2.ตราประทับ(บางครั้งสามารถใช้การเซ็นต์ชื่อโดยเจ้าตัวได้)

เงื่อนไขตามระยะเวลาในการพำนัก

ระยะเวลาในการพำนัก 6 เดือนขึ้นไป น้อยกว่า6 เดือน
ประเภทบัญชี Savings account Non-Resident account
ฝากเงิน
ถอนเงิน
Cash Card
โอนเงิน

▲TOP

สิ่งที่ควรรู้

ค่าครองชีพ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ดังนั้นก่อนจะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นให้อ้างอิงตามตารางข้างล่างนี้

 

(ณ กุมภาพันธ์ 2012)


ค่าเดินทางจากสนามบินมาถึงโตเกียว

(ณ กุมภาพันธ์ 2012)

▲TOP

ค่าใช้จ่ายของนักเรียน
นักเรียนA ประเทศจีน ผู้ชาย
หอพักKyouritsu Internation(ห้อง 1 คน)
สถานีAyase ระยะเวลาการเดินทางมาโรงเรียน 50 นาที
ค่าเช่าที่พัก 58,000 เยน 
ค่าเดินทาง 8,500 เยน 
ค่าอาหาร 10,000 เยน 
ค่าไฟฟ้า.แก๊ซ.น้ำ รวมอยู่ในค่าเช่าที่พัก 
ค่าโทรศัพท์มือถือ 980 เยน 
อื่นๆ 0 เยน 
รวม 77,480 เยน 
※่รวมอาหารเช้า
  นักเรียนB ประเทศเวียตนาม ผู้หญิง
Raise House(Share house)
สถานีNishiwaseda ระยะเวลาการเดินทางมาโรงเรียน 40นาที
ค่าเช่าที่พัก 30,000 เยน 
ค่าเดินทาง 7,000 เยน 
ค่าอาหาร 20,000 เยน 
ค่าไฟฟ้า.แก๊ซ.น้ำ 10,000 เยน 
ค่าโทรศัพท์มือถือ 10,000 เยน 
อื่นๆ 10,000 เยน 
รวม 87,000 เยน 
 
นักเรียนC ประเทศเกาหลี ผู้หญิง
หอพักทั่วไป(Room Share)
สถานีKanda ระยะเวลาการเดินทางมาโรงเรียน 30นาที
ค่าเช่าที่พัก 50,000 
ค่าเดินทาง 7,000 
ค่าอาหาร 20,000 
ค่าไฟฟ้า.แก๊ซ.น้ำ 12,000 
ค่าโทรศัพท์มือถือ 6,000 
อื่นๆ 0 
รวม 95,000 
  นักเรียนD ประเทศเกาจีน ผู้ชาย
Sakura House(Share House)
สถานี Meijijingumae ระยะเวลาการเดินทางมาโรงเรียน 10นาที
ค่าเช่าที่พัก 53,000 
ค่าเดินทาง 0 
ค่าอาหาร 20,000 
ค่าไฟฟ้า.แก๊ซ.น้ำ รวมอยู่ในค่าเช่าที่พัก 
ค่าโทรศัพท์มือถือ 6,000 
อื่นๆ 10,000 
รวม 79,000 

(ณ กุมภาพันธ์ 2012)

▲TOP

การเดินทาง

【การ์ด ( PASMO , Suica )】
「การ์ด PASMO」และ「การ์ด Suica」เป็นการ์ดอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้เป็นเงินอิเล็คโทรนิคส์ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้แทนตั๋วรถไฟและรถบัสเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อและตู้ขายของอัตโนมัติฯลฯ ได้อีกด้วย


【กรณีรถไฟฟ้ามาสาย (อธิบายเรื่อง “ใบยืนยันรถไฟฟ้ามาสาย Chienshoumeisho” และ”วิธีการรับ”)】

 กรณีที่มาเรียนสายเนื่องจากรถไฟฟ้ามาสายเนื่องจากมีอุบัติเหตุฯลฯเกิดขึ้นนั้น สามารถขอรับ「ใบยืนยันรถไฟฟ้ามาสาย Chienshoumeisho」ที่ทางเข้าออกสถานีได้ และในกรณีที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถไฟฟ้าตั้งแต่สองสายขึ้นไปนั้นให้รับ「ใบยืนยันรถไฟฟ้ามาสาย Chienshoumeisho」ที่ทางเข้าออกสถานีของสายรถไฟฟ้าสายที่มาสาย


【รถจักรยาน】
กรณีซื้อรถจักรยาน จำเป็นที่จะต้อง「ขึ้นทะเบียนป้องกันอาชญากรรม」โดยสามารถทำเรื่องการขึ้นทะเบียน,การเปลี่ยนแปลงฯลฯ ได้ที่ร้านขายรถจักรยาน


สิ่งที่จำเป็นในการทำเรื่อง


ข้อควรระวังในการขี่รถจักรยาน


▲TOP

งานพิเศษ(Arubaito)

นักเรียนต่างชาติที่มาประเทศญี่ปุ่นเพื่อเรียนโดยถือวีซ่านักเรียนนั้น จำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานเพื่อทำกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียน หรือที่เรียกว่า การทำงานพิเศษ ซึ่งการยื่นขออนุญาตทำงานนั้น ทางโรงเรียนสามารถเป็นตัวแทนดำเนินการให้ได้ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ยื่นเรื่องที่ฝ่ายธุรการ ซึ่งจะได้รับการอนุญาตภายใน 1 สัปดาห์ 28 ชั่วโมง
※เอกสารที่ต้องใช้:บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ , พาสปอร์ต สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตทำงาน สามารถเข้าไปดูได้ที่โฮมเพจของกองตรวจคนเข้าเมือง
 ⇒การขออนุญาตทำงาน


ไปรษณีย์

【อัตราค่าบริการไปรษณีย์】
ไปรษณียบัตร (ภายในประเทศ) :50 เยน ~ / จดหมายภายในประเทศ (ขนาดมาตรฐาน) :80 เยน ~
จดหมายต่างประเทศ (ขนาดมาตรฐาน, จดหมายทางอากาศ) :90 เยน ~
กรุณาดูรายละเอียดได้ที่โฮมเพจของไปรษณีย์ประเทศญี่ปุ่น ⇒ไปรษณีย์ประเทศญี่ปุ่น

【การค้นหาที่ทำการไปรษณีย์】
สามารถค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวก ⇒ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์【เอกสารแจ้งขณะที่ผู้รับไม่อยู่ที่ที่พัก】
กรณีมีจดหมายลงทะเบียน,EMSไปส่งในขณะที่ผู้รับไม่อยู่ที่ที่พัก ที่ทำการไปรษณีย์จะมี ”เอกสารแจ้งการรับฝากพัสดุไปรษณีย์” ไว้ในตู้รับจดหมายเมื่อได้รับเอกสารดังกล่าวนี้ในตู้ไปรษณีย์ ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากด้านล่างนี้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ไปส่งให้อีกครั้ง

โทรศัพท์มือถือ

การซื้อโทรศัพท์มือถือจะต้องใช้บัตรประจำตัวชาวต่างชาติ , หนังสือเดินทาง , บัตรประกันสุขภาพประชาชน , บัตรนักเรียน ฯลฯ (อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท)
บริษัทมือถือ เช่น docomo , au , SoftBank ฯลฯ ค่าบริการพื้นฐานประมาณ 980 เยน กรุณาดูรายละเอียดในโฮมเพจของทางบริษัท

【โทรศัพท์มือถือ Pre paid】
โทรศัพท์มือถือ Pre paid เป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความสะดวกซึ่งสามารถใช้ได้โดยการซื้อโทรศัพท์สำหรับระบบนี้กับPre Paid Card ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีกำหนดการณ์จะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นระยะยาว

▲TOP

กรณีประสบปัญหา

บริการให้คำปรึกษา

เป็นบริการให้คำปรึกษาในกรณีที่ประสบปัญหา หรือมีความไม่สะดวกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี


ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี

สถานฑูตของแต่ละประเทศ

โรงพยาบาล

จำเป็นที่จะต้องใช้「บัตรประกันสุขภาพประชาชน」ในการไปโรงพยาบาล

โรงพยาบาลที่มีบริการภาษาต่างประเทศ
ค้นหาโดย「ひまわり(Himawari)」บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานรักษาพยาบาลในโตเกียว มาหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเตรียมไว้
 ・ค้นหาด้วยภาษาญี่ปุ่น
 ・ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษ


โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โรงเรียน(สามารถตรวจรักษาโดยใช้ภาษาอังกฤษ)

▲TOP

ของหล่นหาย

กรณีทำของหล่นหายที่รถไฟฟ้าหรือรถใต้ดิน ให้สอบถามที่ห้องธุรการสถานีของรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินที่โดยสารมา ร่วมทั้งให้ไปยื่นเอกสารทำของขายที่ป้อมตำรวจไว้ด้วย ซึ่งถ้ามีการพบของแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดต่อมา


กรณีทำกุญแจหาย

▲TOP