Học viện giáo dục quốc tế Aoyama Trung tâm tiếng Nhật

English
簡体中文
繁體中文
한국어
日本語
ภาษาไทย
Indonesia

 

Trung tâm tiếng Nhật

Học viện giáo dục quốc tế Aoyama Trung tâm tiếng Nhật - Giáo viên – Nhân viên

Cùng vui học tiếng Nhật nào! Chúng tôi sẽ hết sức ủng hộ và giúp đỡ cho giấc mơ của các bạn.

Giới thiệu về giáo viên

Giáo vụ Các giáo viên đến trường hàng ngày

 (あいうえお順)

▲TOP

Giới thiệu về nhân viên

Các giáo vụ giúp đỡ sinh viên trong cuộc sống

Giáo vụ biết tiếng Hàn 
Giáo vụ biết tiếng Trung
Giáo vụ biết tiếng Việt
 タイ、台湾、ミャンマー、フィリピンを担当します。

▲TOP