大学院クラス
  • 授業内容
  • 年間カリキュラム
  • 進学実績

 

Mục tiêu đỗ vào cao học, khi được dạy kĩ lưỡng trong lớp ít học sinh,.

Ngoài những yêu cầu phải có trong kỳ thi cao học như bản kế hoạch nghiên cứu, học viên được học cả những kỹ năng cần thiết sau khi đậu cao học như viết báo cáo, thu thập dữ liệu liên quan đến bài nghiên cứu

Cơ hội giao lưu với du học sinh khác (tham gia vào giờ học tự chọn, những  sự kiện theo mùa)

Trường giàu thành tích và có thông tin khảo thí phong phú, học viên có thể an tâm thảo luận với giáo viên của trường về việc thi cử của mình.

Nội dung buổi học


Chương trình giảng dạyThông tin Cung cấp các thông tin về trường cao học
Nền tảng tiếng Nhật Nâng cao từ vựng, kanji cần thiết trong bài thi viết, đọc hiểu luận văn ở cấp sinh viên
Đọc hiểu Luyện đọc sách chuyên môn, có những câu văn dài, từ khó
Viết Học từ ngữ, biểu hiện, cách xây dựng đoạn văn để viết báo cáo, luận văn
Vấn đáp Tổ chức những buổi luyện tập giả định phát biểu trong các cuộc họp khoa học, nghiên cứu để học viên có khả năng trình bày với giáo sư hướng dẫn về đề tài nghiên cứu
Khác Có những buổi luyện thi vấn đáp cá nhân cho từng học viên, luyện giải các đề thi cũ.

Thành tích thực tế : các trường đại học cao học mà học viên của trường đậu


03-3403-3186

Weekday 9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)