• Giới thiệu về giáo viên
  • Giới thiệu về nhân viên

Các giáo viên đến trường hàng ngày

KITADE

KATO

KOBAYASHI

MATSUDA

WATANUKI

TSURUHARA

TAKEMAE

KITAGAWA

(あいうえお順)

ISEKI

ITO

ITO EMIKO

IMAOKA

OTA

OKADA

KAWAI

KITAMURA

KUMAZAKI

KOIZUMI

KOH

KOBAYASHI AKIKO

KONDO

SASAKI

SATO

SUZUKI

SUZUKI YUKIKO

SUDO

TAKAHASHI AYA

TAKAHATA

TANAKA

TANAKA YUKI

TOGASHI

NAKAMURA

NIHIRA

HAGIMORI

HASHIMOTO

HASHITANI

HAMAGUCHI

HIJII

FUJISAWA

MAEYAMA

MATSUI

MATSUKURA

MATSUDA MISA

MATSUMURA

MIYATA

YAMAGUCHI

YAMAMURO

Các giáo vụ giúp đỡ sinh viên trong cuộc sống

NISHIHARA

英語がわかります。 Can speak English.

NGA

ベトナム語がわかります。
Can speak Vietnamese.
Giáo vụ biết tiếng Việt

GO

中国語がわかります。
Can speak Chinese.
懂汉语。

CHIBA

03-3403-3186

平日9:00から17:00 英・中・韓・越 対応可